русский english
Технологія виробництва заморожених м'ясних посічених напівфабрикатів
2015-12-08
Активний до:
2016-12-08
Анотація пропозиції:
Науковці ХДУХТ (м. Харків) пропонують технологію, що забезпечує збереження споживних властивостей та якості заморожених м'ясних посічених напівфабрикатів на ланцюгу «заморожування-зберігання-розморожування». Університет шукає інвесторів та партнерів для впровадження технології у масове виробництво
Опис пропозиції:
Технологія виробництва заморожених м'ясних посічених напівфабрикатів передбачає підготовку м’ясної сировини, приготування фаршу, формування, пакування, заморожування та зберігання, у якій на стадії приготування фаршу додатково вводять в сухому вигляді суміш кріопротекторну «KrioMeat» СК 002 у кількості 1,5…2,5 % до маси м’ясної сировини. Технологія дозволяє одержати заморожені м'ясні посічені напівфабрикати з поліпшеними функціонально-технологічними властивостями, які зберігаються при заморожуванні та подальшому розморожуванні, зменшеними втратами маси при заморожуванні та тепловій обробці після заморожування, покращеними органолептичними показниками за рахунок наявності кріопротекторних речовин, що впливають на процес льодоутворення при використанні суміші кріопротекторної «KrioMeat» СК 002
Інновації і переваги пропозиції:
Відмінність даної технології полягає у внесенні суміші кріопротекторної «KrioMeat» до фаршу, що дозволяє нівелювати негативний вплив змін, які відбуваються під час заморожування та зберігання заморожених м'ясних посічених напівфабрикатів, впливає на структуру льоду та перешкоджає переміщенню вимороженої води, впливає на характер льодоутворення, пластифікацію та стабільність м’ясних систем під час заморожування-розморожування, збільшує вологозв’язуючу здатність, ніжність консистенції, вихід продукту після теплової обробки
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Одержано патент України на корисну модель
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Харчові добавки / інгредієнти / функціональна їжа; Технологія харчових продуктів; Харчування та здоров'я
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Здорова їжа; Харчові добавки/вітаміни; Продукти харчування повсякденного попиту
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Адаптація до потреб замовника
Тип шуканого партнера:
Дослідні та виробничі установи та підприємства, інвестори
Сфера діяльності партнера:
М’ясопереробна галузь промисловості, заклади ресторанного господарства, спеціалізовані цехи та торговельні підприємства
Задачі, що стоять перед партнером:
Замовлення на впровадження розробленої технології у масове виробництво
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД, ЄС
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.