русский english
Спосіб гомогенізації жирових емульсій
2015-12-23
Активний до:
2016-12-23
Анотація пропозиції:
Науковці Харківського державного університету харчування та торгівлі та Таврійського державного агротехнологічного університету (Україна) пропонують пульсаційний апарат з вібруючим ротором для гомогенізації жирових емульсій (наприклад молока, майонезу, замінників молока та інш.). Розроблена установка дозволяє зменшити витрати виробництва та отримувати якісну високогомогенну жирову емульсію. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження апарату в виробництво.
Опис пропозиції:
Пульсаційний апарат з вібруючим ротором дає можливість замінити коштовні та енерговитратні клапанні гомогенізатори в технологічних лініях виробництва молочних продуктів (питного молока, вершків, кисломолочних продуктів, згущеного молока і інш.). Крім того апарат може бути використаний для гомогенізації замінників молока, соків та майонезних жирових емульсій. Пропонований апарат дозволяє зменшити собівартість кінцевого продукту завдяки значному зниженню енерговитрат на гомогенізацію шляхом комплексного впливу на жирову емульсію кавітації, значних напруг зсуву та градієнтів потоку і роботі в резонансному режимі.
Інновації і переваги пропозиції:
Впровадження пульсаційного апарату з вібруючим ротором дає можливість підвищити ефективність роботи технологічних ліній та знизити собівартість виробництва продукції. Завдяки коливальним рухам ротора пульсаційного апарату дисипація потужності, що підводиться до оброблюваної емульсії, відбувається рівномірно у всьому об'ємі продукту, що дозволяє усунути застійні зони в роторно-пульсаційному апараті та підвищити якість гомогенізації. Крім того, завдяки використанню належним чином розрахованих амплітудно-частотних та фазових характеристик коливання ротора, апарат працює у резонансному режимі, що значно зменшує енерговитрати гомогенізації.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Розроблена установка дозволяє зменшити витрати виробництва та отримувати якісну високогомогенну жирову емульсію.
Технологічні ключові слова:
Обробка харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Колектив-заявник є власником 4 патентів України на корисну модель стосовно гомогенізації у роторно-пульсаційному апараті. Є можливість здійснити патентування в Україні, Російській Федерації та /або отримання міжнародного патенту.
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Адаптація до потреб замовника; Адаптація технології на нові матеріали; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Дослідницькі, комерційні та промислові організації
Сфера діяльності партнера:
Підприємства харчової та переробної промисловості, виробники харчового та переробного обладнання
Задачі, що стоять перед партнером:
Спільна подальша розробка, сумісна розробка продукції на основі досвіду розробника і виробничих можливостей одержувача
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.