русский english
Методика діагностики кризового стану підприємства
2015-12-31
Активний до:
2017-01-01
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад м.Харкова пропонує технологію діагностики кризового стану підприємства роздрібної торгівлі будь-якої організаційно-правової форми, розміру, товарної спеціалізації. Технологія дозволяє провести адекватне діагностування з урахуванням галузевих особливостей розвитку підприємств роздрібної торгівлі. Вищий заклад шукає покупців технології.
Опис пропозиції:
Пропонована технологія дозволяє здійснити адекватну діагностику кризового стану підприємств роздрібної торгівлі. Технологія діагностики базуються на методичному інструментарії діагностики впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ та передбачає інтеграцію результатів із оцінкою фази та розвитку кризи на підприємствах роздрібної торгівлі.
Обґрунтована система незалежних показників дозволяє надати характеристику впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на стан підприємств на макро- (економічні, соціокультурні, природні), мезо- (економічні, соціокультурні, природні, конкурентні та ринкові) і мікрорівні (економічні, соціокультурні, менеджменту персоналу, мотиваційні). Застосування розробленого методичного підходу до діагностики дозволяє визначити можливості та перспективи антикризового розвитку підприємства роздрібної торгівлі.
Пропонована технологія пройшла апробацію в підприємствах роздрібної торгівлі м. Харкова, що засвідчило її доцільність.
Інновації і переваги пропозиції:
Технологія адаптована під галузеві особливості розвитку підприємств роздрібної торгівлі в Україні та існуючий ПСБО. На відміну від існуючих, пропонована технологія базуються на обґрунтованих і виокремлених критеріях і системі незалежних показників для визначення зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на кризовий стан підприємств, та передбачає інтегрування результатів оцінки впливу чинників на стан підприємства та фази розвитку кризи. Використання технології не вимагає спеціального досвіду та значних втрат часу.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Відповідно до законодавства про захист авторських прав об’єктом захисту є методика діагностики кризового стану підприємств впливу на базі визначення впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ, що враховує оцінку фази та розвитку кризи на підприємствах роздрібної торгівлі.
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства роздрібної торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Технологія діагностики кризового стану, яка запропонована заявником, може бути ефективно використана в галузі роздрібної торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами.
Задачі, що стоять перед партнером:
Фінансові ресурси.
Передача технології діагностики кризового стану від Розробника технології Одержувачеві в обмін на фінансові ресурси.
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.